پرسش و پاسخ

پرسش و پاسخ صرع چیست؟ http://drmehraban.com/wp-content/uploads/2020/05/صرع-چیست؟.mp3 آیا تمامی افرادی که به بیماری صرع و تشنج مبتلا هستند بایستی نوار مغز انجام دهند؟ http://drmehraban.com/wp-content/uploads/2020/05/آیا-همه-افراد-مبتلا-و-به-صرع-و-تشنج-باید-نوار-مغز-داشته-باشند؟.mp3 آیا کودکی سابقه یکبار تشنج ناشی از تب داشته باشد به بیماری صرع مبتلا می شود؟ یا اینکه آیا نشان دهنده بیماری صرع است ؟ http://drmehraban.com/wp-content/uploads/2020/05/آیا-بچه-ای-که-یک-نوبت-تشنج-ناشی-از-تب-یا-هر-علت-دیگه-ای-داشته-مبتلا-به-صرع-هست-یا-مبتلا-به-صرع-میشه؟.mp3 افراد ابتلا به بیماران صرع بایستی [...]read more »
Call Now Button
اینستاگرام