نوار مغز

نوار مغز نوار مغز یا الکتروانسفالوگرافی، تستی است که به بررسی و ارزیابی فعالیت الکتریکی در مغز می پردازد. این نوار، الگوهای امواج مغز را ثبت و ضبط می کند. جهت انجام این تست، دیسک های فلزی صافی به نام الکترود از طریق سیم به پوست سر وصل می شوند. الکترودها پالس های الکتریکی موجود […]

read more »
Call Now Button
اینستاگرام