تشخیص انواع سردرد

سردرد یک شکایت عمومی است. در طول یک سال میزان بروز آن 90% و در طول عمر افراد 99% است. 23 میلیون نفر در آمریکا میگرن دارند و در کل دنیا نیز تقریبا 240 میلیون نفر از 4/1 بیلیون حمله میگرنی در طول سال، رنج می برند. 5% زنان و 8/2% مردان دارای سردرد، 180 […]

read more »
Call Now Button
اینستاگرام