تشخیص دیستروفی عضلانی

تشخیص دیستروفی عضلانی روش های تشخیص دیستروفی عضلانی چیست؟ آیا با تشخیص زودهنگام دیستروفی عضلانی می توان این بیماری را درمان نمود؟ روش های تشخیص بیماری های عضلانی پس از گرفتن شرح حال بیمار و معاینه بالینی، در صورت شک به بیماری عضله، از نظر پاراکلینیک موارد زیر به ترتیب انجام می شود: در ابتدا […]

read more »
Call Now Button
اینستاگرام