علت های موثر در سرگیجه را بشناسید!!!

بیماران معمولا از لفظ سرگیجه برای توصیف علائم مختلفی از قبیل احساس سبکی سر و یا منگی، اشکال در حفظ تعادل، احساس غش کردن، احساس چرخش به دور خود یا محیط و سیاهی رفتن چشم ها استفاده می کنند. در پزشکی برای اغلب موارد ذکر شده لفظ Dizziness به کار می رود و فقط در […]

read more »

انواع سرگیجه

سرگیجه به صورت احساس حرکت و چرخش محیط به دور بیمار تعریف می شود. به عبارت دیگر سرگیجه واقعی نوعی توهم حرکت و چرخش محیط اطراف است که توسط بیمار ادراک می شود. همچنین گاه سرگیجه به صورت چرخش فرد حول محور عمود ادراک می شود. انواع سرگیجه در مقابل اصطلاح سرگیجه (vertigo)، گیجی (dizziness) […]

read more »
Call Now Button
اینستاگرام